pondělí 14. dubna 2014

Vůdce mladé Belgie


Zářijový Brusel. Léon Degrelle je nepochybně v Evropě nejnadějnějším kandidátem na nového diktátora a jsem si jistý, že pokud mu neubude temperamentu a tempa, ovládne Belgii, než lidé vyjdou z údivu, že se nějaký Degrelle vůbec vyskytl. Neexistuje dnes Belgičan, který by si nekladl otázky o významu a možnostech hnutí Rex. Země se dělí na rexisty a antirexisty, lhostejní tu nejsou. Skutečně se mi podařilo potkat několik lidí, kteří se snažili odbýt otázku Degrelle posměšky, cítil jsem ale, že ty nejisté posměšky skrývají velký neklid a především ohromení... Protože jakým kouzlem dobyl během půl roku půlku země? Co bude u čerta za rok?! Quand méme, ce sacré Léon!! (…)

pátek 11. dubna 2014

Alain de Benoist: O aristokracii

 

„Byla to ona (de Benoistova babička pozn. red.), kdo mě naučil význam rčení "urozenost zavazuje": Tedy, že příslušnost k aristokracii nespočívá v těžení z více privilegií, než mají ostatní, nebo v požívání dalších práv, ale v tom brát si sám na sebe větší zátěž, být si více vědom svých povinností, cítit větší zodpovědnost než ostatní. Chovat se ušlechtile bez ohledu na to, z jaké třídy pocházím, znamená nebýt sám se sebou nikdy spokojen, nikdy neuvažovat prospěchářsky, znamená to krásu nezištnosti, "zbytečných" výdajů, ušlechtilých gest, přesvědčení, že cokoliv, co jsem udělal, jsem mohl učinit ještě lépe, že je odporné chlubit se tím, co jsem vykonal. Že kvalita člověka je zkoušena jeho schopností jednat proti jeho vlastním zájmům, kdykoliv je to nezbytné."

Alain de Benoist (Mémoire vive)

úterý 8. dubna 2014

Přátelé větru aneb příběh jedné legendyAmici del Vento jsou vůbec první skupinou tzv. italské pravicové alternativní muziky (musica alternative). Skupinu založil v roce 1975 Carlo Venturino, aktivista hnutí Národní Alternativa (Alternativa nazionale), který napsal své první písně ještě jako student medicíny a původně hrál jen pro své blízké kamarády.

čtvrtek 3. dubna 2014

Guillaume Faye: Ukrajina: Rozumět ruské pozici
Události na Ukrajině mají jediný důvod. Celá věc byla spuštěna návrhem EU o ekonomickém a obchodním přidružení, které mělo být předehrou ke vstupu Ukrajiny do EU a NATO. Svržený prezident Janukovyč tuto nabídku akceptoval především díky špatnému finančnímu stavu země.

pondělí 31. března 2014


Přátelé a aktivisté z Generace Identity nenechává chladnými nešťastná událost, která se stala mamince postiženého chlapečka z Teplic. Přidáváme se tedy k výzvě a podpoře sbírky.

Minulý rok stát schválil 180tis. dotaci na nákup vozu, který žena potřebovala na převoz syna k doktorovi. Automobil jim na konci roku však někdo ukradl a to včetně speciálního kočárku v hodnotě 25tis. Současný asociální systém nenapadlo nic lepšího, než po ženě požadovat 180tis. korun zpět. Rodina se tak dostala do velmi složité situace, kterou není schopna svépomocí řešit. Apelujeme tedy na všechny národně orientované jedince, aby přispěli i drobnou finanční částkou na dobrou věc. 

Ukažme, že dokážeme alespoň částečně suplovat roli systému, který zde na plné čáře selhává a ukazuje skrze své nelidské počínání svou pravou tvář. Aktivisté Generace Identity již rodinu s chlapce před časem podpořili. Více o případu zde.

Činy místo slov


čtvrtek 27. března 2014

O problému feminismu a jeho důsledcích
Radikální feminismus vedl k tomu, že mnoho žen shledává přitažlivějším pracovat v kanceláři či v nějakém závodě než vést domácnost a vychovávat děti. Přitom lze tyto úkoly, jsou-li brány vážně, považovat za pestré a podnětné. Profesní život je zpravidla monotónní. Štastné dítě nám mnohanásobně vynahradí veškeré vynaložené úsilí a pozorovat jeho vývoj není zajímavé pouze pro etology.

středa 26. března 2014


Civilizované lidstvo vyhlásilo válku vlastnímu životnímu prostředí. Tento boj zuří na všech světadílech a postupně se rozšiřuje i na tyto ostrovy. Při boji s přírodou může člověk vyhrát všechny bitvy až na tu poslední. Vyhraje-li i tu, zahyne tak jako zárodek, který by odřízl vlastní pupeční šňůru.“ 

pondělí 17. března 2014

Paralely myšlení: H. S. Chamberlain a J. Burckhardt


Houston Stewart Chamberlain (1855 – 1927) byl učencem, historikem a znalcem umění; britem žijícím v Německu, majícím za svou ženu Evu Bülow, nejmladší dceru Richarda Wagnera. Jako jeden z prvních se pokusil zcela novým klíčem otevřít všechny brány dějin – onen klíč spočíval na anthropo-rasových základech, což tak rozjasnilo nad tepem dějin zcela nové světlo. Vrcholným dílem jeho postojů je bezpochyby obsáhlý dvou-svazek nesoucí název Základy devátenáctého století (Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts).

čtvrtek 13. března 2014

Generace Identity: Přednáška


Pozvánku české pobočky Generace Identity přijali dva významní představitelé francouzských identitářů. Pro české nacionalisty a identitáře se tak otevírá skvěla možnost vidět a poslechnout si tyto dvě významné persony francouzské identitární scény. Na závěr přednášky budou mít účastníci možnost pokládat dotazy.

O koho vlastně jde?
Vardon je bezesporu jedním z čelních představitelů francouzského a evropského identitárního hnutí. Čeští čtenáři se s jeho myšlenkami mělo možnost seznámit na stránkách Délského potapěče (zde a zde). Philippe Vardon má v současnosti při komunálních volbách velmi reálnou šanci na úspěch a jedná se o ústřední postavu celého identitárního hnutí ve Francii.
 
Jean-David Cattin, původem Švýcar a bývalý vysoce postavený voják švýcarské armády, odkud byl pro politické názory propuštěn a posléze odcestoval do Francie, kde se podle jeho slov odehrává nejdůležitější bitva o Evropu. Jean-David Cattin pak často prezentuje jako zástupce identitární generace myšlenky v médiích.

Na přednášce nebude chybět ani zakladatel generace identity v německy mluvících zemích.

Za Českou republiku pak vystoupí Lukáš M., aktivista identitární generace východ. Po celou dobu přednášky a diskuze bude přítomen překladatel, který bude vše tlumočit do češtiny a v případě zájmu i překládat Vámi pokládané dotazy. 


úterý 11. března 2014

Národní Obec Fašistická
Národní obec fašistická (NOF) byla česká fašistická politická strana, která působila v období první republiky a krátce i za druhé republiky. Národní obec fašistická byla založena v roce 1926. V jejím čele stanul bývalý představitel československých legií v Rusku, hrdina bitvy u Zborova a bývalý náčelník československého generálního štábu generál Radola Gajda, který ve funkci vůdce strany zůstal až do jejího zániku v roce 1938. Strana nikdy nedosáhla významného politického vlivu, v parlamentních volbách v roce 1929 kandidovala jako součást Ligy proti vázaným kandidátním listinám, která získala tři poslanecké a jeden senátorský mandát. Ve volbách v roce 1935 kandidovala NOF samostatně a získala šest poslaneckých mandátů.

sobota 8. března 2014

Mimo hranice solipsismu Alexandera Dugina

 

Ve spolupráci s informační facebookovou stránkou: Revoluce na Ukrajině - Aktuálně Vám přinášíme překlad ukrajinského článku od Igora Zagrebelnijho, který se zaobírá současnou politickou situací na Ukrajině a je tak reakcí na řadu vyjádření a stanovisek ruského profesora Alexandera Dugina. Je třeba míti na paměti specifika ruského nacionalismu, která se poměrně dost liší od chápaní stejného výrazu ve zbytku Evropy. Článek se také obšírněji věnuje vývoji Pravého sektoru a jeho možné budoucnosti.
Benefice na Svatováclavskou manifestaci a akce solidarity